2011. január 28., péntek

Hittan vizsga tételek 1.

Megbocsátás - Bűnbánat szentségéről

2011. január 26., szerda

Interjú Szabó Ferivel és Enikővel

„A megváltás műve a családban kezdődött”

A Család Évét hirdette meg 2010. december 26-tól a Magyar Katolikus Püspöki kar. Egyházmegyénkben ezen a napon a Dómban bemutatott szentmise keretében Kiss-Rigó László püspök mondott megnyitót.

„A családév szeretné erősíteni a család belső identitását, ugyanakkor szeretné tudatosítani a család missziós felelősségét is.” fogalmaz Bíró László családreferens püspök az erre az alkalomra írt levelében. (A levél teljes terjedelmében elolvasható a www.csaladeve.hu weboldalon). „A Család Éve kegyelmi idő. Kereszténységtől távolodó világunk csak olyan keresztények életpéldája nyomán fogja újra befogadni az evangéliumot, akik Krisztussal való őszinte, állandó, boldogító találkozásban élnek, és másokat is meghívnak erre a közösségre.”

Egy ilyen, az evangéliumot élő, Isten jelenlétét folyton megtapasztaló házaspárt kérdeztünk a megújulásról ez alkalommal. A hódmezővásárhelyi Szabó Ferenc és felesége Király Enikő kilenc gyermeket nevel, szeretetben, katolikus hitben. Legfiatalabb kisfiuk épp karácsony tájt volt kilenc hónapos..... Folyt

Hasznos tanácsok a mindennapokhoz..

2011. január 25., kedd

Január 23. évközi 3. vasárnap

A mai misét Kamil atya tartotta. A mai napon evangélium Máté 4,12- 4,22 volt. Ez a rész főleg arról szól, hogy Jézus meghívja a 12 tanítványt.
Kamil atya vélekedése szerint Jézus azért hívott meg tizenkét tanítványt, hogy kiegészítsék egymást, vagyis amit az egyik nem tud, azt a másik tudja. Ezt az elméletét azzal bizonyítja, hogy mindannyian különböző emberek voltak ( pl. Máté vámos, aki megtért ,János szófogadó, stb.). Azt, hogy mire gondolt igyekezte a saját életén keresztül bemutatni a saját rend és lakótársaival.

Az elmondása szerint ott ő az a fajta aki lassú, mindent átgondolva szeret lépni, ellenben a másik gyorsészjárású, sietős, a harmadik pedig békíti őket, ha összevesznének azon, hogy melyik elvet célszerű követni. Így mindhárman kiegészítik egymást, így alkotva együttesen egy tökéletes embert.
Sarnyai Benedek

2011. január 23., vasárnap

Atlasz hegyi trappisták

A francia cím (Des hommes et des dieux, 2010) magyarul EMBEREK ÉS ISTENEK -nem sokat árul el. Az alaphelyzet: egy, az Atlasz hegység oldalában élő nyolc fős trappista szerzetesközösség egyszerre csak egy hirtelen fellángoló iszlám fundamentalista zavargás és harci övezet közepén találja magát az 1990-es évek elején. A közeli falu életével egybeforrott, mégis "nem odavaló" francia katolikus közösség első reakciója a távozás. Ezt javasolja minden észérv s politikai-katonai tanács.
Mi szerzetesek, olyanok vagyunk mint a madarak, ágról ágra repülünk, hol ide, hol oda - magyarázza egyikük a falubelieknek. Nem késik a válasz: Ti vagytok az ág s mi a madarak azon...

Hogyan néznek szembe a váratlan halálfélelemmel e jámbor atyák s hogyan küzdenek meg egyenként s közösségben a "menni vagy maradni" kérdésével. Hogyan kísérli meg a közösség vezetője, Christian atya, hogy valamit megértessen támadóikkal. Gyönyörű jelenet, mikor a karácsony éjjelén rájuk támadó főnököt még távoztában emlékezteti, hogy épp a "Béke Hercege" születését ünneplik. Ez a Korán olvasójának ugyanígy ismerős s kézfogással távozik. Azonban a történet korántsem eme idilli egymásra ismerés jegyében folytatódik...

Hátborzongatóan mai és ezeréves történet. Ki a felebarátom s mivel tartozom neki?

Két idézet a filmből:

"Soha nem kínozzák egymást az emberek nagyobb kéjjel és örömmel, mint amikor vallási indokból teszik" (Blaise Pascal)

"Aki meg akarja tartani életét, elveszíti. S aki elveszíti érettem, az megtalálja." (Máté evangéliuma)

http://www.imdb.com/title/tt1588337/

2011. január 19., szerda

RÖGTÖNZÉSEK SZINHÁZA - KÉPZÉS

Játssz velünk!

2011. február 4-5-6. Gyálaréti Művelődési Ház!
Az ország legtapasztaltabb és legjobb képzői közül érkeznek:
Zánkay András Dr Czirmai Ildikó http://www.ppsz.hu/ Pécsi playback honlapján.


Részvétel csak előzetes jelentkezés alapján!
Részvételi díj: 25.000 Ft/hétvége (Gyálaréti lakosoknak 18.000 Ft/hétvége)

Jelentkezni és érdeklődni: Szásziné Fehérváry Anikónál 30 - 56 53 933

2011. január 17., hétfő

TRÉFÁK (házidolgozat a filmklubnak)

Egy novella s két film, melyeket összeköt a téma, a "tréfa".

Koszolányi Dezső, Tréfa http://dda.vmmi.org/kal1936_03_23 című novellája adja Gárdos Péter hasonló című filmjének alaptémáját, az alkotói ugródeszkát. Onnan aztán megőrizve haladja meg, mond mást, talán többet. A svéd film újraéledésének egyik példája az "Involuntary" (De Ofrivilliga) című film, melyet gyakorlatilag véletlenül láttam s mégis szorosan egy csokorba került bennem az előző kettővel. Az egyszerűség kedvéért adok neki egy magyar címfordítást: Akaratlanul. http://www.involuntarymovie.co.uk/

Kosztolányi novellája az "action gratuite", az indokolatlan, szándéktalan, szórakozásból, megengedett irracionalitásból fakadó tett szép magyar novellája. A "csak úgy" kétes s végül tragikus tréfája.
Gárdos Péter már az okok után is kutat, s meg is fogalmazza a maga verzióját, megosztja velünk pedagógusi-szülői tépelődését. Ha egyéretelmű okot nem is tud megfogalmazni, mégis csak valami pedagógiai hibának (mismanagement-nek) gondolja el a történteket.
Az Akaratlanul világában már szinte minden egy rossz futószalagon halad, velejéig (vagy csak "véletlenül") rossz irányban. Míg Kosztolányi és Gárdos g megrendül s megrendít az abszurd rossz felbukkanása láttán, addig a film már több mint ijedtség, ez már ráismerés valami általánosra, valamire, ami észrevétlen eluralkodott rajtunk.

Kosztolányit s a XX. század eleji olvasót a felismert, csupaszon megmutatott és vállalt "kisördög" önmagában is katarzissal tölti el. Végre ki mer mondani valamit, amit eddig is sejtettünk, de mindig a moral s bűn tengelyén tárgyaltunk. Van megmagyarázhatatlan rossz, ha tetszik gonosz - de nem valahol (máshol), hanem bennünk. Ez a pszichológia, a freudizmus virágbaborulásának ideje, mely Kosztolányit egyszerre csodálatba ejti s elrémíti ("Az én koromban: lélekbe kutattak a lélekelemzők")
Gárdos a film nyelvén a végső nagy futás jelentével ad feloldást, a megtisztulás (katarzis) lehetőségét. Futnak, futnak s amíg futnak, még bármi lehet...
A svéd film - szinte bergmanni erővel- visz el a kétségbeesésig s ott hagy. Nem kínál magyarázatot s főleg nem megoldást. Marad egyedül Pilinszky apokaliptikus optimizmusa, miszerint a kétségbeesés a kegyelem előszobája. Itt vagyunk, kegyelemre várva...

A leginkább közös a három műben az, amilyen erővel koncentrál a fiatalokra. A fiatalokra s az őket körülvevő, befolyásoló felnőttekre. Főleg a két film feszegeti a diagnózison túl a kiút kérdését is - de nem kínál könnyű megoldást. Illetve nem talál. Illetve a kettő ugyanaz.

A felelősség, a személyes és közös bűn, a szándék és bűnösség, közösség és egyén kapcsolatának dzsungelébe visz mindegyik mű, mindegyik másként. A Tréfa című novellában s filmben van áldozat, van személyes halott s "valaki" kezében ott a kés, még ha horda által felheccelve is... A svéd filmnek nincs halottja: nincs személyes áldozat s ezért "elkövető" sincs. Mégis egyértelmű, hogy egyén és közösség "akarva akaratlanul" egymás merénylője lesz.

Tréfák, akaratlan stiklik, félrenézések, legjobb szándékok, félreértések.

Szeplőtlen vetélés.

Levél Mustó Péter leveleire

Kedves Péter!

Akkor most én is leülök s befűzöm az indigós példányokat s megpróbálok legalább olyan szép levelet írni, mint te annak idején. Kérlek előre, ne haragudj, ha sok reflexiót halomba hányok s nem dolgozom ki őket nagyon. Megmarad a levél jelzésnek, érzések felvillanásaként, irántad való ismét mélyült szeretetem és tiszteletem kifejezéseként. S kicsit bízom benne, hogy majd engem is meglepsz távoli leveleddel, hiszen talán tudod, hogy 4. hete Londonban vagyok. Ismét munkát vállaltam, egyedül vagyok egyelőre s volt egy kis időm az otthon bedobott könyveket, újságokat kiolvasnom.

Ott kezdeném, hogy két nem szakmai jelegű könyv van itt most velem, Márai Sándor: Föld, Föld... című naplója s a te dél-amerikai levélgyűjteményed. Sajátos, hogy mindkettőtök témáira nagyon érzékeny vagyok s hogy a két sors, hozzáállás, élmények és megoldások rengeteg dialógust indukáltak bennem.
Márai 1944-től, a németek budapesti bevonulása napjától 1948-ig, Magyarország végleges elhagyásáig ad számot élményeiről, gondolatairól. Egyrészt még soha nem olvastam "az ostrom" s az azt közvetlenül követő időszakról ilyen részletes beszámolót és értékelést, másrészt megérintett a következetes elemzés és szembenézés azzal, hogy nem tud 1948 Magyarországán maradni.
S azután jön a te életpályád és írásaid. A te életed is valamiképpen szintén a második világháború vége felé kapott egy alapvető gellert s váltál folyamatos útonlevővé, érzékennyé bizonyos helyzetek és emberek iránt. A dél-amerikai élményeid pedig, bár 30-40 évvel későbbiek, mégis hasonlóképp szólnak az identitás keresés-megtartás, a hovatartozás, az értelmes és élhető élet kérdéseiről.
Tehát a keresés mint alapállapot, az idegenség, vadonatúj helyzetek megértésének kísérlete, a nyelvekben való elveszettség s tájékozódás kalandjai, a társadalom hálójában az identitás meghatározása - melyeket mindketten feszegettek, nagyon izgalmasak számomra is s tesz titeket is (újra s továbbra) fontossá számomra.

Péter! Bár már jó 20 éve ismerjük egymást, mégis csak most tudok, sejtek meg rólad valamit abból, ami veled történhetett, amikor visszatértél magyar földre, batyudban a dél-amerikai s az azt megelőző német-francia élményekkel... Hogy most evvel mit is lehet kezdeni...? Itt voltál Hectorral, a jezsuita plébánián s kezdtél egy olyan világba beletanulni, amit 9 évesen elhagytál. Ennek nehézségeit most újra s mélyebben tudom érteni.

Kicsit játék a számokkal, de nézd csak, mi mindenre találtam az évszámokat fontolgatván! 1935-ben születtél te és édesanyám is. 1963-ban szenteltek pappá, én akkor születtem. Azokban a napokban kezdtem a piaristáknál a gimnáziumot, amikor pakoltál s első utadra indultál a nagy-izgalmas ismeretlenbe. Mire a második utadnak is nekiveselkedtél a berlini munkásév után, én érettségiztem s kezdtem az egyetemet Szegeden s aztán eltelt jó 10 év s te megélted, megszenvedted, megalkottad, amire futotta a legszegényebbek között, én meg beletanultam az orvosi munkába, kiválasztottam az idegsebészetet, aztán Ritát... S ezután találkoztak a szálak Szegeden a kisközösségi miséken s aztán egyre-másra.

Fontos nekem, hogy az előttem járó, hasonló vagy akár egészen más tapasztalatokkal és gondokkal küzdők hogyan s milyen válaszra, megoldásra vagy megoldatlanságra jutottak…

Az egyik fontos mondanivalóm, hogy egy számomra fontos téren kibékültem veled. Láthattam, hogy te igenis egy szellemi, értelmiségi ember vagy. Kicsit hülyeség részemről, sőt gyengeség, de számomra ez a kritérium még mindig fontos. Olyan embereket keresek, akiken az élet nem csak átmegy, ledarálja őket, hanem akik közben megpróbálják a fejüket kiemelni, megérteni, ami velük történik. Számomra ez jelenti az értelmiségi minőséget - s persze tudom, hogy enélkül is lehet valaki szent... De a szentek közül is inkább ezeket keresem...:)

S ugyanakkor ahogy az utóbbi 20 évben megismertelek, azt is tanulom, hogy értelmiséginek lenni nem feltétlenül jelent szószátyárságot. A te radikalitásod (szigorod?) önmagad felé is néha szinte ijesztő túlzás. De mégis rátaláltál a magad útján az életed igenléséig. Ez nagyon izgalmas és bíztató. Ugyanakkor nem copyzható.

Szinte mindegyik leveled kapcsán hosszas belső beszélgetésbe kezdtem, amit most már nem tudok leírni. Néhány gondolat mégis, ha bírod szusszal.

Fontos volt számomra megtudni apró részleteket, esetleges momentumokat. Hogy voltak növényeid, amiket hátra hagytál s az otthonosságot jelezték, mintegy engedték meg. Hogy kiképezted magad betegápolásban is, hogy a kényszer s a készség mi mindenbe vitt bele.

Szinte hihetetlen, hogy nem sodródtál ki a magad útkeresése során. A jezsuiták, az Egyház kötelékéből. Volt egy alap-hűség benned, amit nem tudott aláásni semmilyen csalódás. Ez nagy kegyelem, nem tudom ezért mennyire vagy (szoktál lenni) hálás. Talán ez még mindig küzdelmes számodra, remélem azonban, hogy megnyugvásra jutsz e tereken.

S persze nagyon izgalmas mindaz amit s ahogyan a marxizmusról írsz. Nem rég láttam Che-ről a "A motorcyclist's Diary" című filmet, az sokszor eszembe jut. A primer élményeiről szól, még orvostanhallgató korából, ott végződik a film, ahol a politikai karrierje kezdődik. http://www.motorcyclediariesmovie.com/che-guevara-biography.htm

Szóval az az érzésed, hogy nem juthatott más eredményre, tettre. Ez van veled is. S itt persze Márait mindenképp idézzük meg, aki gyakorlatilag átlósan ellentétesen gondolja, s őt is tökéletesen megérteni…
Marxizmus. Én pont ebben nőttem föl s tanultam meg, sőt mondhatnám azonosultam is vele. Sem a családunkban, sem a piaroknál nem kaptam egyáltalán szisztematikus antikommunista kiképzést, inkább okos kritikával, megmosolyogtató módon "helyére tettük". S aztán a Bokorban - ahogy ezeket 1984-ben kelt leveledben te is fejtegeted számomra megható-szépen - a hatalmasokkal szemben tanultunk meg gondolkodni, értelmezni. S a szolidaritás, a szegényekre figyelés a Bokor sarokköveinek egyike volt. Hívőként természetesen nem mondtuk s nem mondhattuk (ergo ma sem mondhatjuk) magunkat szocialistáknak, még csak balosoknak sem pedig... Ki tudja, még jöhet olyan idő..., de ez már messzire vezetne.

Most már zárom soraim (eltanultam tőled, hogy egy levelet meg kell írni, le kell zárni), de ha megengeded, néhány kérdéssel. Tudsz-e arról mesélni, hogyan volt a hazajöttöd, milyen élmények, nehézségek, örömök, segítségek és akadályok voltak? S meg tudod-e fogalmazni, hogy hova jutottál? Dobogókőn helyeden érzed-e magad? S mi fele törekszel? Van-e amit meg akarsz valósítani vagy elég volt az alkotásból?

Számunkra, akik nyakig vagyunk a sodorban, nagyon fontos vagy az egész életpályáddal, engedd, hogy megismerjük s bátorságot, életerőt nyerjünk belőle. Magunk között nyilvánvaló persze, hogy Isten világít át a te történeteiden és temagadon, de azért vállalhatjuk emberi örömeinket is egymás okán, barátsággal,

Zsolt

2010. november 8. London

Évközi 2 vasárnap. Január 16.

Kedves Látogatók! A prédikációk az előző heti hírrel ellentétben technikai okból csak később lesznek meghallgathatók. SARNAYI BENEDEK ifjú tizenéves tudósítónk jóvoltából addig is olvasható egy-egy rövid összefoglaló!

János evangéliumából 1,29- 1,34. - "Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit."
Ez a része János evangéliumának arról szól, hogy Keresztelő János másodszor is tanúságtételt tesz. Tehát kifejti Jézusról, hogy ő az, akiről a proféták beszéltek, és hogy ő az, akinek „ még a saruszíját sem méltó bekötni”. Ezt azzal magyarázza, hogy látta, amint leszállt rá a Szentlélek, és az égből a következő szavak hallatszottak: „ Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm.” És Keresztelő János előtt minden világossá vált…

László atya az ige magyarázatát „ismét” a kétértelmű fordításnál kezdte. A görög nyelvben sok olyan szó van, aminek két jelentése van. A mai kérdéses szavunk a magyar fordításban úgy hangzana, hogy elveszi vagy felveszi ( az Isten Báránya a bűneinket). Egyes fordítók ugyanis gyakran egymástól eltérő módon fordítják ezt a szót.
Miután ez is megvolt az isteni szeretet témája következett a prédikációban, és arról is szó esett, hogy más bűneiben meg kell látnunk azt, hogy nekünk hogyan volt így- és azt is, hogy részünk van a másik ember bűnében, tehát észre kell vennünk azt, hogy mi mit tettünk azért, hogy ez az ember bűnbe essen!

2011. január 9., vasárnap

Prédikációk mgehallgathatók

Kedves Testvérek,
sikerült megoldani, hogy a vasárnapi prédikációkat meg lehessen hallgatni.
KLIKK IDE
Kellemes elmélkedést kíván
Filia