2009. április 24., péntek

Te MA felismernéd-e?

Hegedűs a metróban (klikkelj a képre a zenehallgatáshoz)

Hideg januári reggel volt, amikor egy ember megállt egy Washington DC-i metróállomáson és hegedülni kezdett. Hat Bach darabot játszott összesen negyvenöt percen keresztül. Ezalatt az idő alatt több mint ezer ember fordult meg az állomáson, legtöbben a munkahelyükre igyekeztek a csúcsforgalomban.

Három perc múlva egy középkorú férfi észrevette a zenészt. Lelassított, és egy pillanatra meg is állt, majd továbbsietett. Egy perccel később a hegedűs megkapta az első egydollárosát, egy no dobta bele a hegedűtokba anélkül, hogy megállt volna. Néhány perccel később valaki a falhoz támaszkodva kezdte el a zenét hallgatni, de kis idő múlva az órájára nézett, és továbbsietett.

Legjobban egy hároméves kisfiú figyelt fel a zenére. Anyukája kézen fogva vezette, de a fiú megállt a hegedűst nézni. Nemsokára az anyuka továbbhúzta, de a kisfiú közben végig hátrafelé kukucskált. Ugyanez más gyerekkel is megtörtént, kivétel nélkül mindegyik szülő továbbvezette őket.

A 45 perces előadás alatt csak 6 ember állt meg zenét hallgatni. Nagyjából 20-án adtak pénzt, de közben le sem lassítottak. Összesen $32 gyűlt össze. Amikor vége lett a zenének, és elcsendesedett az állomás, senki sem vette észre a változást. Senki sem tapsolt, senki sem gratulált.

A járókelők nem tudták, hogy a világ egyik leghíresebb hegedűművésze, Joshua Bell játszotta a zenetörténelem legnehezebb darabjait 3.5 millió dollár értékű Stradivari-ján. Két nappal a metróállomásbeli előadás előtt egy teltházas bostoni színházban lépett fel, ahol a jegyek átlagosan $100-ba kerültek.

Ez egy igaz történet! Joshua Bell (http://www.joshuabell.com/news/pulitzer-prize-winning-washington-post-feature) álruhás metróbeli fellépését szociológiai kísérletként a Washington Post szervezte. Azt vizsgálták, hogy egy hétköznapi környezetben egy alkalmatlan időpontban vajon felismerjük-e a szépséget, megállunk-e hogy befogadjuk, és értékeljük-e a tehetséget egy váratlan helyzetben.

A kísérlet eredményének egyik lehetséges következtetése: ha nincs időnk arra, hogy megálljunk és hallgassuk a világ egyik legjobb zenészét a zenetörténelem legvirtuózabb darabjait játszani, vajon mi minden más mellett megyünk el észrevétlenül ugyanígy nap mint nap? ..És Te?


2009. április 13., hétfő

Nagy Csütörtök - SEDER este


Az idén is bensőséges keretek között ültük meg a Seder, az Egyiptomból való szabadulás ünnepét, amely Jézus utolsó vacsorájának emléke nekünk keresztényeknek.
Közel 100-an jöttünk össze, hogy a mózesi törvény szerint elvégezzük a szertatrtást, mint ahogyan azt Jézus és tanítványai is tették.
A afikajom, azaz az első pászka - melyet a házi gazda megtör és felét szét osztja a vacsora elején- második fele, mely arra hivatott, hogy ne kövesse a vacsorát utóétel, ezért a vacsora végén elő veszi és így ugyan abból a kenyérből eszünk a végén.

Ez az a kenyér, ami Jézus nyomán ősszeköti az ó és az új szövetséget.
Ez az a kenyér, melyben Jézus magát - testét és vérét hagyta itt számunkra.
Ez az a kenyér, melyben a halál angyalra is "halál vár".
Ez az élet kenyere, a szabadulás a halál rabszolgaságából.


"mert aki eszi az én testemet
és issza az én véremet,
ha meghal is élni fog"
Ezt ünnepeltük meg újra, és ezen az éjszakán a virrasztás előtt két gyermek részesül először e szentségben.


Elsőáldozóink Zsófi és Laci.
Jézus szeretete és áldása kisérje, táplálja és növessze hitüket tovább.További képek: http://pics.bnet.hu/090409-sedereste/

Virág vasárnap

És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt,
2. És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem.
3. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket.
4. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott:
5. Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén.
6. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, a mint Jézus parancsolta vala nékik,
7. Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra.
8. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra.
9. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
10. És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?
11. A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.
12. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.
13. És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.
14. És menének hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyítá őket.

Forrás:http://biblia.hit.hu/