2011. február 17., csütörtök

SÁMSO N és DELILA - HÁZASSÁG HETE SZEGED

Izgalmas kísérletben vett részt az a közel ötven érdeklődő, akik bátor nézői és szereplői voltak a Milleniumi Klubban kedd este megtartott rendezvénynek.
A Szászi házaspár vezetésével -akik családterapeuták mind ketten- a bibliai hírhedt szerelmi történet SÁMSON és DELILA estének megelevenítésén keresztül mutattak rá a pár és családdinamika összefüggéseire.
A közönséghez intézett első kérdés arról szólt, hogy mi érdekli SÁmson és Delila történetéből a műhelyre érkezőket. A következő válaszok születtek: asszimetria, elfogadás-elutasítás, bizalom, elvesztés, taktikázás, mit lehet egy nem harmónikus kapcsolatból tanulni, Isten vezetése, miért adja ki valaki a párját, elhidegülés, kihasználás, szerelem-birtoklás, határok. Anikó szerint ezek azok a témák amivel leggyakrabban érkeznek a párok terápiára.
A történet meghallgatása, és képzőművészeti alkotások megtekintésével hangolódott rá a közönség igazán a műre. Azután a saját soraiból önként és néha a vezetők meghívására, majd egymást invitálva alkottak élő szobrokat, amelyek nagyon izgalmasan képezték le, milyen is lehetett a viszony a kapcsolatukban.
Az első színben Delila került középpontba. Mintha minden köré rendeződött volna! Az szobrokban nem csak a szereplők, hanem a környezet és a belső erők (Filiszteosok, a lesben állók, Sámson barátai, vagy ereje és titka) is megelevenedtek egy-egy képviselő által.
Izgalmas dinamikát átrendeződést láthattunk az első szín második képében, mikor is Delila harmadszor próbálja meg Sámson titkát megtudni.
Balázs a bizalomra, Anikó a nő ellentmondásos vágyára hívta föl figyelmet, hogy a férfi partner egyen másoknál hatalmasabb értékesebb és egyben legyen pont olyan mint ők. i
Nézőként is izgalmas volt látni, hogyan jelennek meg a színpadon az egyes képviselőkben újabb és újabb érzések, ahogy egy-egy új szereplő megjelent a "térben", vagy ahogy közelebb vagy távolabb került. A színészek beszámolói révén egészen érzékelhetővé vált milyen módon van hatással a dinamika érzésekre.
A második színben -mint a családterápiákban- vissza mentünk a gyökerekhez az eredeti családhoz. Sámson idős, sokáig gyermektelen szüleit, az Isteni ajándékot bejelentő angyalt, a vénségben megfogant és megszületett fiút, és annak erejét és titkát láthattuk. Megrendítő volt a hasonlóság -ami pár perces hangtalan helykeresgélés után alakult ki- a képeken látott hajlevágás jelenetekkel.
A történet a harmadik színben a kamaszkorból a felnőttségbe lépő Sámson házasságának szobrával folytatódott. (Delila ugyanis nem a felesége volt, csak egy későbbi fontos nő az életében). Az első feleség is filiszteus lány volt.
A kialakult kép kísértetiesen hasonlított a legelsőhöz, csak itt az ara nagyon egyedül érzi magát. Sámson testével felé fordult, de szemével barátait és saját népe lányait kutatja. Talán nem csoda, hogy ebben a helyzetben a fiatal feleség nem is tudta bizalmát Sámsonba vetni, és félve a rokonság és ismerősök haragjától elárulta annak titkát.
Egy izgalmas fordulattal a vezetők kicserélték az arát Delilával, aki elképedve érzékelte, hogy ez a helyzet mennyire az amiben ő az első képben állt. Különbségként csak azt tudta mondani, hogy ő kapcsolatba van Sámsonnal, aki tényleg felé is fordult. Ekkor vissza állítottál az első(halott) feleséget Delila mögé, aki ettől teljesen elernyedt. "Mintha hínár húzna le a mélybe. A volt feleség erőre kapott és dühös volt Delilára, hogy elfoglalja a helyét.
Az idő repült és itt a dinamika megjelenítése befejeződött, kérdések és válaszok zárták az estet.
Olvasni Való: riport Anikóval és Balázzsal a családidinamikáról ==>SZEGEDMA:HU

Nincsenek megjegyzések: