2010. január 20., szerda

Rend és rendetlenség? - Házas hittan... 3

Szerettel adom közre az est vezetőjének üzenetét, amit többen emailban talán már olvastatok. Üzetenek Vikitől!


MIt jelent szerinted a rendetlenség?

? Ha nem teszünk valamit a helyére. - MI az oka? - Nincs ideje vagy kedve, vagy nem akarja.

L. B. alkotó ember:
A háztartásomba tartozó tárgyak olyan összevisszasága, ami megneheziti vagy éppen megakadályozza, hogy a keresett tárgyat megtaláljam. Egyszóval a rend: mindig mindent a helyére tenni.

B.T. mikrobiológus:
Az esztétika törvényei és a gyakorlati élet követelményei, a mások iránti figyelem által megkivánt harmónia a tárgyak elrendezésében és az emberi magatartásban, ez a rend! A rendetlenség ennek a harmóniának a megbontása.

G. K. rónak következő a véleménye:
Szerintem a rendetlenség külső kivetülése valamilyen lelki alkatnak, idegállapotnak, sőt esetleg idegbajnak is. Okozhatja azonban külső körülmény is, elsősorban anyagi állapot, továbbá általánosabban a kor idegállapota. Egyszóval ha meg akarom határozni a rendetlenséget, egyedi - lélektani, anyagi és társadalomlélektani tényezőket kell figyelembe venni.
A rendnek - mint a rendetlenség ellentétének - általában két fajtáját jelölném meg: az egyik az őrült mondhatnám mániákus, mondhatnám szimmetromániás rendessége, mely védekezés a belső rendetlenség és disszolúció ellen, a másik a belsőleg harmonikus emberé, akinek rendje természetesen oldott, és ez a külső házi rendre, időbeosztásra, viselkedésre, öltözködésre, egyszóval egész belső és külső magatrtására érvényes.

Ez a jövő csütörtöki hittanhoz egy kis gondolatbevezető Polcz Alaine Rend és rendetlenség cimű könyvéből. Még fogok nektek irni néhány sort, gondolatot addig.

Üdvözlettel: Viki
T.I.állandóan és nagyon rendetlen. Sokszor figyeltem meg nála a következős ehhez hasonló jelenséget: egy nyakkendőt vesz a kezébe, hogy helyére rakja. A szekrény felé menet egy pillanatra megáll az ágya előtt, ránéz a rádióra, odalép és kinyitja. Addig a nyakkendőt az ágyra teszi. Mikor a rádiótól ellép, az ablakhoz megy és leereszti a redőnyt.
Másnap dühös és kiabál, hogyan gabalyodott bele az ágyterítőbe a nyakkendő, noha csak ő nyúlt az ágyához.


Rendetlen az ember a pubertás idején. Érdekes-s az esetek nagy többségében így szokott lenni -,még akkor is, ha előzőleg már rendes volt. A régebbi gyermeki célkitűzéseket és cselekvésformákat újak váltják fel. A váltás: serdülőkori váltás, sajátos viharosságával, természetesen fokozott rendetlenséggel.


Természetesen olyan kaotikus állapot, amelyik minden területen megnyilvánul, ritka jelenség, mivel aránylag ritka az egészében megfeneklett,lelkileg szétbomló ember. Ez a kaotikus rendetlenség krízisek esetén időlegesen felléphet, egyébként súlyos elmebetegeknél, idiótáknál jelentkezik mint vállandó tünet. A belső káosz következménye a külső káosz.


A szórakozott ember ismert mondása: "a tárgyak ellenségesek". Arról van szó,hogy figyelem más iránya vagy szétszortsága miatt az akarat működésével van baj, ami a rendnél is megnyilvánul. Az akaratot és a figyelmet meghatározza, befolyásolja a motiváció, az érdekeltésg.

Nincsenek megjegyzések: